GİZLİLİK POLİTİKASI

1.       Oyunmar tarafından işletilen “Oyunmar” isimli  siteyı (“ Site”) herhangi bir şekilde ziyaret eden ve/veya kullanan kişilere (“Kullanıcı”) daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir.  Site ile toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcı’nın hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için  Site bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde;  Site üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

2.      Oyunmar  Sitesı, kullanıcının siteyı sağlıklı şekilde kullanabilmesi için bazı telefon izinlerine ihtiyaç duyar. Ürün oluştururken, ürünün fotoğraflarını çekmek için Kamera izinleri, galeriden fotoğraf eklemek için dosyalara erişim izinleri, ürünün konum bilgisi için Lokasyon izinleri, kayıt olurken ise Hesap Bilgileri izinleri kullanılmakta olup, bu izinler aracılığıyla elde edilen bilgiler I. Madde’de belirtildiği şekilde kullanılmaktadır.

3.      Oyunmar, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, faaliyet dışı hiçbir amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

4.       Site içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, Platform’u ve varsa Platform üzerinden verilen reklamları, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.

5.      Kullanıcıların Platforma geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere  Site tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

6.      Hizmetleri sunabilmek için Oyunmar’ın kişisel veriyi (“Kişisel Veriler”) toplaması, muhafaza etmesi, kullanması, işlemesi ve aktarması gerekmektedir.  Site’yı kullandığınız sürece ve tarafınızca aşağıda açıklandığı üzere  Sitede yer alan hizmetleri almamayı tercih edene kadar, Oyunmar’a Kişisel Verileri toplamak, muhafaza etmek, kullanmak, işlemek ve aktarmak üzere muvafakat verdiğinizi kabul etmektesiniz. Kişisel Verileriniz şifrelenecek ve sistemimizde korunacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası ile Kullanıcı, Kişisel Verilerinin aşağıdaki şekilde kullanmasına onay vermektedir:

o        Kişisel Verileri toplamasına ve işlemesine, kendi kayıtlarını tutmak, şirket içi raporlama ve analiz yapma ve destek verme amacıyla kullanmasına

o        İşbu Gizlilik Politikasında ve Kullanım Sözleşmesinde düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla Kişisel Verileri kullanmasına

o         Sitede yer alan Satıcılara tarafınızı tanıtmak amacıyla Kişisel Verileri transfer etmesine

o        Kişisel Verilerin veri analizi ve diğer ölçüm metotları arasında iş performansını, kayıtlı kişi sayısını, kanalları, gerçekleştirilen işlemleri ve site performansını belirlemek amacı ile kullanılmasına

o        Kanunen, mahkeme kararı veya başka bir yetkili organ tarafından gerekli görüldüğü takdirde veya hukuki bir uyuşmazlıkta Oyunmar’ın haklarını korumak için gerekli olduğu hallerde veya Oyunmar’ın bahse konu ifşanın herhangi bir fiziksel zararı veya maddi kaybı önlemek üzere veya şüpheli veya fiili bir dolandırıcılık faaliyeti veya yasadışı faaliyete ilişkin soruşturma ile bağlantılı olarak gerekli veya uygun olduğuna kanaat getirmesi halinde Kişisel Verileri vermesine

o        Kişisel Verilerin ticari işimizi değerlendirme, işletme ve geliştirme amacı ile amacıyla kullanılmasına

o        İnteraktif varlıklarımızın takibi ve geliştirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin kullanılmasına.

 

7.      Kullanıcı, Internet Sitesi üzerinden satın alım esnasında kullandığı kredi kartı bilgilerinin, Oyunmar tarafından anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemleri, finansal aracı kurumlar/bankalar nezdinde saklanabilmesine onay vermektedir. Söz konusu onay, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanması için gerekli olan yazılı onay yerine geçer. Kullanıcı kendisine ait kredi kartı bilgilerinin Oyunmar’ın anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanmasını açıkça reddettiğini Oyunmar’a yazılı olarak bildirmesi halinde, bu bilgiler ödeme sistemleri üzerinde saklanmaz.

Kullanıcılar, gönderilen ticari iletilerde belirtilen yöntemi kullanarak ticari ileti gönderim listesinden her zaman çıkış yapma hakkına sahiptirler.